gemlik özel ders

Özel Ders Nedir

Öğrenciye birebir, özel olarak programlanan öğrenme şeklidir. Adından da anlaşılacağı gibi kişiye özel birebir verilen ve en çok etkili olan derslere özel ders denilmektedir.

Öğrencinin birebir şekilde dersle ilgili soruları daha rahat sorma fırsatı bulduğu okul derslerinde ki eksikleri kapamaya yönelik derslerdir.

Özel derslerde öğretici öğrencinin seviyesini gözlemler ve konuyu o seviyeye göre anlatır. Sınıf ortamında ise her öğrencinin bilgi ve algılama düzeyinin farklı olması, konu işlenirken öğrencinin konuyu kolay ya da zor bularak ilgisinin dağılmasına yol açar. Derste ilgisi azalan öğrenci adapte olmakta zorlanır.

Sınıf ortamında konuyla ilgili bir kaç soru çözülğrken, özel derste konuyla ilgili en uç sorulara bile değinilir.

Özel Dersin Faydaları Nelerdir?

Amaç: Öncelikle öğrencinin yanlışlarından korkmadan, kendini doğru ifade edebilmesini sağlamaktır.

Sonuç: Öğretime geçmiş öğrencinin Milli eğitim müfredatı kapsamında ki ders konularının  öğretim teknikleriyle daha anlaşılır şekilde verilmesi sağlanır. Bu sistem sayesinde öğrenci başarıyı yakalamış olur.

 

Özel Ders Birebirdir: Öğrencilerin eksiklerine göre anında müdahele edilir.

Özel Ders Kalıcıdır: Sınıflarda yapılan dersler de öğrenciler odaklanma sorunu yaşayabilmektedir. Bu nedenle konuları anlayamama ve kaçırabilme sorunu ile karşı karşıya kalabilirler. Özel dersler birebir olma sebebiyle tekrar sorabilme ve odaklanma sorununu ortadan kaldırır.

İhtiyaca Yönelik Derstir: Öğretici her öğrencisi için kendisine özgü çalışma programı oluşturur.

Özel Ders Kolaylaştırıcıdır: Öğretici öğrencinin eksiklerini anında tesbit telkinleri ile konuların kolay anlaşılmasını sağlar.

Özel Ders Bakış Açısını Geliştirir: Öğrenin çözüm yollarındaki tekdüzelikten kurtulmasını sağlar. Farklı teknik ipuçları ile konuya çeşitli açılardan bakmasını sağlar.

Özel Ders ile Hızlı Verim Alınır: Eğitimde düzen ve istikrar en önemli unsurdur. Tekrar edilmesi ve düzenli denetim başarının devamını sağlar.

Özel Ders Ezberci Öğrenimi Ortadan Kaldırır: Özellikle sıkışan sınavlardan başarılı sonuç almak isteyen öğrenciler bazı önemli konuları ezberleyerek sınavlardan başarı elde etme çabası içinde oluyorlar. Bu da ileride unutulan bilgi kirliliği ve ezberci bir yapıya neden olmaktadır. Özel derste ise konular anlaşılarak idrak edilerek işlenmektedir. Bu sayede edinilen bilgiler kalıcı olmaktadır.

Özel Ders Çalışma Sistemimiz!

Özel ders Çalışma sistemi öğrencinin uygun olduğu saatlere göre belirlenir ve gerekli durumlarda saatlerde esneklik sağlanabilir.

Herhangi bir sorun olmadığı takdirde özel derslerde süreklilik başarı için esastır. Bizim üstümüze düşen öğrencimize dersleri sevdirerek eğitime seve seve gelmesini sağlamaktır.

 

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Bizi tercih etmenizdeki en önemli etken gemlik te özel ders verdiğimiz öğrecilerimizin başarılı olmasıdır.

2 Üniversite mezunu deneyimli bir eğiticiyiz bu sayede tecrübelerimizle öğrencilere başarı sağlayacak eğitimi vermekteyiz.

Özel Ders Neden Gereklidir?

Eğer öğrenci sınavlarda başarısız bir dönem geçiriyorsa veya öğrenci istenilen düzeyde başarı seviyesine ulaşamamışsa özel ders mutlaka gereklidir. Buna öğrecinin geleceği için velilerin karar vermesi gerekmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayatlarında kariyer olarak güzel konumlara gelebilmeleri için en önemli etkenlerden birisi üniversite de istedikleri branşları kazanabilmeleridir.

Daha sonra hayatlarına devam edecekleri ve kendi istekleriyle tercih ettikleri branşları başarılı şekilde tamamlayarak hayatlarına mutlu ve güzel bir kariyer ile devam ederler.

Öğrenci eksiklerinden dolayı başarısızlık yaşıyorsa bunun altında yatan nedenler sorgulanmalıdı. Ya da konulara adapte olunamıyor, yapılan çalışma programlarına uyulamıyor sa, o ders sevilmiyor sa, korkuları varsa özel ders alması faydalı olacaktır.

Neden Gereklidir Sorusuna:  Özel derste öğretici, öğrecinin ruh halini, dikkat dağınıklığını gözlemler, nelerde çekingen davrandığını ve sessiz kaldığını gözlemleyerek öğrencinin dikkatini toplaması için öğretim teknikleri kullanarak dersin verimini artırır.

Gemlik Özel Ders
Bazı Önemli Bilgiler

    Öğrenciye birebir, özel olarak programlanan öğrenme şeklidir. Adından da anlaşılacağı gibi kişiye özel birebir verilen ve en çok etkili olan […]

    Amaç: Öncelikle öğrencinin yanlışlarından korkmadan, kendini doğru ifade edebilmesini sağlamaktır. Sonuç: Öğretime geçmiş öğrencinin Milli eğitim müfredatı kapsamında ki ders […]

    Bizi tercih etmenizdeki en önemli etken gemlik te özel ders verdiğimiz öğrecilerimizin başarılı olmasıdır. 2 Üniversite mezunu deneyimli bir eğiticiyiz […]

    Özel ders Çalışma sistemi öğrencinin uygun olduğu saatlere göre belirlenir ve gerekli durumlarda saatlerde esneklik sağlanabilir. Herhangi bir sorun olmadığı […]

    Eğer öğrenci sınavlarda başarısız bir dönem geçiriyorsa veya öğrenci istenilen düzeyde başarı seviyesine ulaşamamışsa özel ders mutlaka gereklidir. Buna öğrecinin […]